Examenvoorwaarden

Examenvoorwaarden

Docentenopleiding NatuurlijkZwanger

De opleiding wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

 • Werkstuk welke een compleet document zal zijn voor het starten met zwangerschapsbegeleiding in de praktijk.
 • Praktijkexamen 20 minuten
  • Vinden van behandelde tsubo’s op een persoon
  • Uitvoeren van shiatsu partneroefeningen op een persoon
  • Behandelde praktijk lesstof
 • Theorie-examen open- en meerkeuzevragen, toetsing van de behandelde lesstof
 • Lesgeven in de praktijk: 30 minuten aan medestudenten en docenten

Aan het einde van het opleidingsjaar ontvang je een diploma, mits je voldoet aan de volgende diploma-eisen:

– Minimaal 87% van de opleidingsdagen aanwezigheid
– Het werkstuk beoordeeld is met voldoende
– Examen (praktijk en theorie) minimaal beoordeeld is met 5,8 of hoger
– Doceren in de praktijk voldoende is beoordeeld

 Inhalen en herkansen

 • Gemiste lessen kunnen ingehaald worden tijdens de eerstvolgende mogelijkheid die plaatsvindt.
 • Examens kunnen worden herkanst tijdens de examendata van de eerstvolgende mogelijkheid. De kosten per herexamen zijn € 25,00 voor theorie- en € 25,00 voor praktijkexamen.
 • Uitzonderingen hierop zijn in overleg met de vertegenwoordigers van Mamz! Academy te bespreken.
 • Een examenonderdeel mag maximaal 2x worden herkanst.

Het diploma is niet rechtsgeldig aangezien het begeleiden van zwangeren een vrij beroep is.

Na deze opleiding ben je in staat zelfstandig zwangerschapsbegeleiding aan te bieden; zowel individueel als in groepsverband.