Privacy en Disclaimer

Privacy Verklaring

Verzamelen van informatie
MAMZ!Academy zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt.

Gebruik van informatie
De persoonsgegevens die u aan MAMZ! Academy verstrekt, zal MAMZ! Academy gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over MAMZ! Academy producten of diensten te bezorgen of uw bestellingen bij MAMZ! Academy uit te voeren.
Indien u persoonsgegeven aan MAMZ!Academy heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, wordt u verzocht contact op te nemen met mail@mamzacademy.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.

Andere belangrijke informatie
De website kan links naar andere sites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze website pagina’s ‘cookies’ bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u ‘herkent’ als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd opdat zij geen ‘cookies’ accepteren of waarschuwen indien een cookie naar u wordt verstuurd. Het kan noodzakelijk zijn – indien wettelijk vereist of door een gerechtelijke -of overheidsonderzoek – dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

 

Disclaimer

Inhoud
MAMZ! Academy doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties over de juistheid van de verstrekte informatie.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan MAMZ! Academy.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MAMZ! Academy kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. MAMZ! Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.